Xavier Eguiguren entrevista a Luisa Ballesteros Rosas, premio Internacional Virginia Woolf de Literatura. Revista Enki – Mallorca.